מושגים בנדל"ן

מושגים כלליים:

 • נדל"ן: מקרקעין, כלומר קרקע וכל מה שמחובר אליה באופן קבוע, כגון מבנים, צמחייה ומינרלים במידה וקיימים.
 • נכס: יחידת נדל"ן, כגון דירה, בית, מגרש או בניין מסחרי.
 • מתווך נדל"ן: איש מקצוע המוסמך על ידי משרד המשפטים לעסוק בתיווך עסקאות נדל"ן.
 • תיווך: פעילות של הפגשת קונים ומוכרים של נכסים, וסיוע להם בביצוע עסקה.
 • עסקת נדל"ן: רכישה, מכירה או השכרה של נכס.
 • סוג הנכס: דירה, בית, מגרש, בניין מסחרי, משרד, חנות וכדומה.
 • מיקום הנכס: כתובת הנכס, עיר, שכונה, אזור.
 • גודל הנכס: שטח הנכס במ"ר.
 • מספר חדרים: מספר החדרים בנכס.
 • קומה: קומת הנכס בבניין.
 • מצב הנכס: חדש, משופץ, ישן וכדומה.
 • אביזרים: אביזרים הכלולים בנכס, כגון מטבח, מזגנים, רהיטים וכדומה.
 • דמי תיווך: עמלה המשולמת למתווך על ידי הצדדים לעסקה.
 • חוזה תיווך: הסכם בין המתווך ללקוח המגדיר את תנאי התיווך.
 • ייפוי כוח: מסמך המאשר למתווך לפעול בשם הלקוח.
 • שיווק הנכס: פעולות שמבצע המתווך כדי לחשוף את הנכס לקונים פוטנציאליים.
 • הצגת הנכס: הצגת הנכס לקונים פוטנציאליים.
 • משא ומתן: ניהול משא ומתן בין הקונים והמוכרים על תנאי העסקה.
 • ליווי משפטי: סיוע ללקוחות בהיבטים המשפטיים של עסקת הנדל"ן.
 • משכנתא: הלוואה לרכישת נכס נדל"ן.
 • רישום המקרקעין: משרד ממשלתי המנהל את פנקס המקרקעין, בו רשומים כל נכסי הנדל"ן בישראל.
 • היתר בנייה: אישור מהרשות המקומית לבניית נכס.
 • טאבו: תעודת רישום מקרקעין המוכיחה את הבעלות בנכס.
 • ארנונה: מס עירוני המשולם על ידי בעלי נכסים.
 • מס שבח: מס המשולם על רווח שנוצר ממכירת נכס נדל"ן. מחושב כהפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה, בתוספת הצמדה למדד וניכוי הוצאות רכישה והשבחה.
 • מס רכישה: מס המשולם על רכישת נכס נדל"ן. שיעור המס משתנה בהתאם לסוג הנכס, שווי הרכישה ומספר הדירות בבעלות הרוכש.
 • היטל השבחה: מס הנגבה על ידי העירייה בעקבות עליית ערך נכס נדל"ן כתוצאה מהענקת זכויות בנייה או שינוי ייעוד הקרקע.
 • שבח מקרקעין: ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה של נכס נדל"ן.
 • שווי רכישה: מחיר הרכישה של נכס נדל"ן, בתוספת הוצאות רכישה כגון שכר טרחה לעורך דין ועמלת תיווך.
 • מדד המחירים לצרכן: מדד המשמש להצמדת תשלומי מס שבח.
 • פחת: ירידת ערך של נכס נדל"ן לאורך זמן.
 • ניכויים: הוצאות מותרות לקיזוז מחישוב מס השבח, כגון שיפוצים ושיפורים בנכס.
 • פטורים והנחות: קיימים פטורים והנחות ממס שבח וממס רכישה במקרים מסוימים, כגון לרוכשי דירה ראשונה, עולים חדשים ונכים.


רוצים לדעת עוד?

פנו אלינו – משרד תיווך בחולון בת ים – תרשיש ברוקר נדל"ן  072-3922232

דילוג לתוכן