הוצאות שיש לקחת בחשבון במכירת דירה

מוכרים דירה? כמה זה יעלה לכם?

במאמר זה נדון בהוצאות העיקריות העומדות בפניכם בעת מכירת דירה: מיסים והיטלים וכן תשלום לאנשי מקצוע המלווים את עסקת המכירה. מעבר להוצאות אלה, ישנן הוצאות נוספות שיש לקחת בחשבון בעת מכירת הנכס כגון הוצאות שיפוץ הנכס הנמכר, הוצאות הובלה ועוד, אך כאן נתמקד בשני סוגי ההוצאות הראשונים והעיקריים.

מיסים והיטלים

מס שבח
מס שבח הוא מס המשולם למדינת ישראל בגין הרווח בעת מכירת דירה. אם יש ברשותכם דירה אחת שהיתה בבעלותכם לפחות 18 חודשים טרם מועד מכירתה, אתם פטורים מתשלום רווח הון / מס שבח.

מי חייב במס?

החל משנת 2014 עודכנו תקנות המס וכיום חייבים במס מוכרי דירה שנייה/נוספת. המס עומד על שיעור של 25% מן הרווח אשר גלום בהפרש שבין המחיר בו רכשתם את הדירה למחיר בו תמכרו אותה (להוציא הוצאות כגון: שכ"ט עו"ד ושכ"ט מתווך, הוצאות רכישה והשבחה לרבות שיפוץ ועוד).
היות והסכום עלול להיות משמעותי אנו ממליצים להיוועץ ביועץ מס המתמחה במיסוי מקרקעין ולקחת הוצאה זו בחשבון כאשר בוחנים את כדאיות העסקה.
למחשבון מס שבח הקליקו כאן 

למחשבון מס שבח הקליקו כאן

היטל השבחה

זהו היטל אותו תשלמו לרשות המקומית בגין השבחה שחלה על הנכס כתוצאה מפעולת הרשות ועל רקע החלטות של ועדות הבנייה השונות. גובהו של ההיטל הוא מחצית מערך ההשבחה. ערך ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, אך לכם כבעלי הנכס עומדת זכות ערעור על הסכום שנקבע ולהזמין שמאי מקרקעין מטעמכם שיגיש חוות דעת כנגד זו של הרשות המקומית.
ברוב אתרי הרשויות המקומיות ישנו טופס בקשה לבירור חבות בהיטל השבחה אותו ניתן למלא ולקבל מענה על סכום ההיטל הצפוי.

שכר טרחה / עמלה לאנשי מקצוע המלווים את העסקה

עו"ד

מעבר למיסים ולהיטלים הכרוכים במכירה, ישנן הוצאות תשלום שכר טרחה לבעלי המקצוע המעורבים בעסקה. חשיבות מעורבותם של בעלי מקצוע מנוסים בעסקת המכירה הינה מכרעת ואף קריטית. עורך הדין המייצג אתכם בעסקת המכירה מנהל בשמכם מו"מ משפטי מול הרוכש או עורך הדין המייצג אותו, ולוקח חלק בעסקה על כל שלביה עד להשלמתה המלאה ורישום הזכויות ע"ש הרוכש.
על פי חוק המקרקעין, עסקאות מקרקעין מחייבות הסכם בכתב. עורך דין מטעמכם יערוך את הסכם המכר או ישלח הערות על נוסחו ויבטיח כי הזכויות המועברות, תנאי העברתן והתמורה להן מנוסחים היטב. שכר טרחת עורך דין במכירת דירה נקבע לרוב בהתאם לשווי הנכס הנמכר ובהתאם למומחיותו וניסיונו של עורך הדין.

מתווך נדל"ן

ללא כל ספק מתווך נדל"ן מקצועי המכיר את האזור והסביבה בה מצוי הנכס שלכם יוכל לסייע בידכם במכירת הנכס במהירות, בקבלת התמורה המקסימלית וכן יחסוך לכם זמן רב במענה למתעניינים ובאיתורם. המתווך, שמכירת הדירה שלכם היא עיסוקו המקצועי, מקצה משאבים רבים לאיתור רוכשים פוטנציאלים וסינונם, יספק להם מידע ראשוני בטרם יגיעו לבחון את הדירה וכן משקיע ממרצו ומזמנו בשיווק הדירה ופרסומה. המתווך יסייע וייעץ לכם כבר בשלב קביעת מחיר הנכס הראשוני לפי ערכו הריאלי בשוק.
בחוק המתווכים על תקנותיו לא נקבע סכום מינימלי או מקסימלי שרשאים מתווכחים לגבות כדמי תיווך, אך הנוהג הינו אחוז מסויים הנגזר מסך העסקה בצירוף מע"מ.

בברכת מכירה מוצלחת,
צוות ברוקר חולון בת ים

דילוג לתוכן